Tuesday, 4/10/2022 UTC+2
Internetowa strona internetowa!

Gry szkoleniowe na budowanie zespołu

Gry szkoleniowe udostępnione w Sklep Trenera
Gry szkoleniowe dostępne w Sklep Trenera wzbogacą dużo szkoleń a także będą sprzyjać budowaniu świetnej atmosfery w wyznaczonym zespole. Pośród gier szkoleniowych można odnaleźć: SI Games, Karty Sytuacji, książki z grami i ćwiczeniami oraz gry szkoleniowe w trybie wirtualnym. Zajmujące pod względem fabuły Praca w zespole i gry szkoleniowe mają za zadanie wskazać pracownikom, jak mogą rozwinąć się w teamie, podnosić umiejętności oraz budować idealny zespół. Specjaliści ze Sklepu Trenera dokładnie scharakteryzowali każdą propozycję, wskazując na fabułę gry, jej cele, możliwe rozwiązania, a także liczbę osób. W wypadku dodatkowych pytań można się z nimi także skontaktować. Eksperci pomagają we wdrożeniu gry w wybranej organizacji, jeśli pojawi się taka konieczność. W zakresie wdrożeń proponowane jest: zrealizowanie badania odnośnie potrzeb organizacji, dopasowanie gry do specyfiki wybranej organizacji, przeprowadzenie szkolenia instruktażowego. Dotyczy to rozbudowanych gier SI: Human Jungle, Wild West Jungle i Kowboje Walczą ze Stresem. Mogą z tego skorzystać trenerzy, którzy cenią to, że wszystko zamieszczone jest w jednym miejscu. Ćwiczenia i gry szkoleniowe poukładane są w bazie, w działach. Na każdej ze stron umieszczona jest publikacja z wybranego zakresu tematycznego, co ułatwia sprawdzenie kolekcji. Przekłada się to później na efektywność wybranego kursu. Z tego względu sklep ma dużo dobrych opinii i sporo stałych klientów.

About

Teksty: